Wie zijn we?

showimage15De Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij (NGGV) bestaat uit 8 loges en is toegankelijk voor mannen en vrouwen. De oudste loge is ruim 100 jaar geleden opgericht in Rotterdam.

Vrijmetselaren streven naar een betere wereld en willen, door zichzelf en de wereld beter te begrijpen, hieraan een bijdrage leveren. Met elkaar wordt er actief in vertrouwde kring gesproken en worden er ervaringen gedeeld over allerlei vraagstukken met betrekking tot maatschappij, filosofie en kunst. In tegenstelling tot godsdienstige en filosofische genootschappen heeft de vrijmetselarij geen dogma’s, die een bepaalde stroming ten aanzien van religie, filosofie of politiek propageren. Iedereen is vrij om de dingen te zien en te interpreteren op eigen wijze.

Om ervoor te zorgen dat ieder vrij is om zijn/haar eigen mening te geven of bepaalde standpunten te delen is de vrijmetselarij een besloten vereniging. Door de beslotenheid kunnen leden uit diverse “rangen en standen” binnen de maatschappij met elkaar samenwerken.

Belangrijke kernwaarden van de vrijmetselarij zijn: “ken u zelf” en “op u komt het aan”. Hiermee bedoelen we dat, als we de wereld willen begrijpen, we eerst bij onszelf moeten beginnen. Als we zelf niet actief op zoek gaan naar antwoorden, zullen we niet vooruit komen.

Gemengde Vrijmetselarij

De NGGV is een gemengde orde: mannen en vrouwen, vaak met verschillende overtuigingen en achtergronden, werken samen in de loge. Naast de NGGV bestaan er in Nederland ook een orde voor alleen mannen, verder een gemengd verbond en een federatie van een internationale gemengde orde. Voorts bestaat er ook een para-maçonnieke vereniging die niet werkt met een bouwsymboliek (zoals de vrijmetselarij), maar met een weefsymboliek en die openstaat voor vrouwen. Voor de NGGV is het gezamenlijk werken door mannen en vrouwen in een loge erg belangrijk, omdat we in onze loges graag een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de maatschappij willen zijn.

Organisatie

De NGGV is een statutaire vereniging en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De NGGV is op haar beurt lid van de wereldwijde maçonnieke organisatie C.L.I.P.S.A.S. (clipsas.org). Dit is een organisatie voor internationale contacten binnen de vrijmetselarij. De NGGV heeft ook warme contacten met andere maçonnieke orden in Nederland en Europa.

Elke loge binnen de orde heeft een bestuur met aan het hoofd een voorzittend meester. De grootmeester is voorzitter van het hoofdbestuur van de orde en verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de orde.