Wat bieden wij?

watbiedenwijDe vrijmetselarij is een vorm van levensontwikkeling die je samen binnen de loge beleeft en die de inzichten van de leden steeds kan verbreden en verdiepen. Dit gebeurt door het uitwisselen van kennis en ervaring via het rituele spel. Gedurende je tijd van lidmaatschap kun je vele functies en rollen vervullen in dit spel, zoals je tijdens je leven vele functies en rollen kunt vervullen. Elke functie binnen de loge heeft haar eigen perspectief op het spel en daardoor kun je ook leren om ook het dagelijks leven vanuit bepaalde perspectieven te bekijken. Na 3 jaar meesterschap kun je ook lid worden van een zusterorganisatie van de NGGV, de Nederlandse Opperraad der Gemengde Vrijmetselarij, (NOGV) waarbinnen de voortgezette graden beoefend worden. Deze dienen tot verdere verdieping van het maçonnieke werk in de loge en orde.

Naast het verwerven van kennis en inzichten die nuttig zijn in het dagelijks leven vormt broederschap het belangrijkste element van de vrijmetselarij. Iedereen die vrijmetselaar is heeft in elk geval een inwijding tot leerling vrijmetselaar doorlopen en dat schept een band. Deze inwijding is de sleutel tot het lidmaatschap en alleen hierdoor blijkt al, dat vrijmetselarij niet zomaar een vereniging is. Over de inwijding kan, als men dat wil, een en ander aan informatie gezocht en gevonden worden, maar vrijmetselaren zelf willen er tegenover anderen liever niets over prijsgeven, om de individuele ervaring van een kandidaat voor inwijding zo zuiver en authentiek mogelijk te laten zijn.

Interesse? Neem contact met ons op via het formulier bij “contact”.