Lid worden

lidwordenWie zich aanmeldt als lid van de loge ondergaat een vaste procedure van aanmelding. Hierbij wordt zorgvuldig gekeken of iemand geschikt is om vrijmetselaar en lid van een bepaalde loge te worden. De belangrijkste vragen hierbij zijn: heeft de kandidaat iets aan de vrijmetselarij en heeft de vrijmetselarij iets aan de kandidaat?
Tijdens de procedure vinden gesprekken plaats met leden van de loge. Het eerste gesprek vindt plaats met twee ervaren logeleden, die als borgen van de kandidaat optreden en de aanvraag van de kandidaat bij de loge ondersteunen. Na dit gesprek en de wens van de kandidaat om de procedure voort te zetten, krijgt de kandidaat een vragenformulier, dat volledig ingevuld naar de loge gestuurd dient te worden. Dit vragenformulier biedt meer kennis over en inzicht in de loge en orde waarvan men lid wil worden en het verschaft de loge meer inzichten over de kandidaat. Naar aanleiding van het ingevulde vragenformulier volgt nog een gesprek met drie leden van de loge ter verdere kennismaking en verbreding van kennis en inzicht. Van dit tweede gesprek wordt verslag gedaan door deze drie leden en er wordt in de loge over de aanneming van de kandidaat gestemd. Is de uitslag van deze stemming positief, dan wordt de kandidaat uitgenodigd voor inwijding.
Na de inwijding tot leerling (en ook tot die van gezel, ongeveer een jaar later) is de kandidaat aspirant-lid van de loge. Volledig lid wordt men na de inwijding tot meester-vrijmetselaar.
Interesse? Vul het formulier in bij de button “contact” of ga hier direct naar de site van de loge bij u in de buurt.

Links naar lokale websites

Klik hieronder om direct te gaan naar een loge bij u in de buurt:

Pers

Iedere vrijmetselaar heeft zijn of haar eigen mening over maçonnieke zaken. Daarom zal de NGGV nooit een oordeel of mening geven over een bepaalde situatie of ontwikkeling van maatschappelijke of filosofische aard. Over individuele leden geeft de NGGV geen commentaar, aangezien het lidmaatschap van loge en orde besloten is.

Copyright

Alle informatie op de website www.nggv.nl is eigendom van de NGGV en mag op geen enkel wijze worden gebruikt door derden zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van de NGGV. Fotografisch materiaal is eigendom van de NGGV en Stock.xchng.